Młodzież

        Często zdarza się że grupa do której trafiają dzieci wchodzące w wiek młodzieńczy potrafi mieć negatywny wpływ na zachowanie, kulturę, relacje w rodzinie. Można temu zapobiec lub zmniejszyć negatywne efekty nieodpowiedniego towarzystwa poprzez treningi karate. Szacunek i kultura osobista to cechy które stanowią podstawę pracy w systemie szkolenia, umożliwia to stworzenie „dobrej” grupy. Jasno określone reguły powodują pozytywnie oddziaływanie na siebie poprzez uznanie hierarchii wzajemny szacunek i opanowanie często spotykanej w tym wieku agresji.

        POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI Wyraźną przewagą karate nad grami zespołowymi jest to, że każdy uczestnik może brać czynny udział w zajęciach, w przeciwieństwie do gier zespołowych, gdzie młodzieniec nie może się przebić lub kończy na ławce rezerwowych. Karate pozwala każdemu występować na najwyższym poziomie. Jest to sport wyraźnie indywidualny. A jednak może spełniać potrzebę przynależności do wartościowej grupy. U uczniów rozwija się specjalne przywiązanie, które jest wzmocnione poprzez mistykę, która otacza karate. To sprzyja poczuciu bycia wyjątkowym i stanowienia części czegoś niezwykłego. Do poczucia, że należą do grupy praktykującej sztukę walki, dochodzi zabezpieczenie przeciwko wdaniu się dziecka w czynności negatywne.

 

        MEDYTACJA W RUCHU Po dwóch lub trzech latach treningu uczestnicy mogą już wchodzić w stan medytacji podczas wykonywania kata (układów). Chociaż uczą się ruchów tych form świadomie, w wyższych stadiach treningu kata są wykonywane podświadomie. To stwierdzenie odpowiada temu, co naukowcy uważają za przełączenie funkcji lewej na prawą półkulę mózgową. Mówi się, że lewa półkula mózgu jest odpowiedzialna za logiczną świadomość, „biurokratyczną stronę”, podczas gdy prawa jest uważana za bardziej twórczą i płynną. To może tłumaczyć tradycyjne powiązanie pomiędzy medytacją zen i sztukami walki. Karate na wyższym poziomie można więc porównać z medytacją w ruchu.

        W zależności od zapotrzebowania każda osoba należąca do Klubu Karate Kyokushin Nintai może korzystać ze wszystkich organizowanych przez klub zajęciach.

        Zapraszamy na treningi grupy młodzieżowej w Poniedziałki i Środy do wyboru od 18:00 do 19:30 na małej sali gimnastycznej na pierwszym piętrze (wjazd na parking od ul. Zwycięzców spod Monte Casino ~14) w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr2 im. Adama Mickiewicza w Głownie ul. Gen. Andersa 37 95-015 Głowno