Wymagania egzaminacyjne


 

Wymagania Egzaminacyjne Polskiej Federacji Shinkyokushinkai

 

Osoba zdająca Egzamin na dany stopień jest zobowiązana do pełnej znajomości wymagań na ten pas, oraz wszystkich wymagań na stopnie poprzedzające… Czyli zdając na 4,2 kyu – Junior część II. zdający musi mieć „opanowany cały materiał do tego stopnia włącznie.

Nowe wymagania

Stopień Pozycje Techniki ręcznie Techniki nożne Ido geiko Kata Sprawność Kumite
10 kyu                            Kadet 10.1 i 10.2 Seiza, Fudo Dachi, Yoi Dachi, Uchi hachiji dachi Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan), Seiken chudan tsuki, Seiken jodan uke Hiza geri, Kin geri Seiken chudan morote tsuki – nihon i sanbon, Seiken nihon i sanbon chudan tsuki  10 pompek na dłoniach, 20 przysiadów, 10 brzuszków
9 kyu                            Kadet 9.1 i 9.2 Kumite dachi, Zenkutsu dachi Seiken ago uchi, Seiken mawashi uchi, Gedan barai, Morote gedan barai (kakewake uke), Soto uke Mae geri chudan, Mae keage Seiken sanbon tsuki (chudan/ jodan/ gedan), Oi i gyaku chudan tsuki (kumite dachi), Zenkutsu dachi i gedan barai (zejście i powrót)  Taikyoku sono ichi, Taikyoku sono ni 10 pompek na seiken, 20 przysiadów z dotknięciem dłońmi podłogi, 20 brzuszków
8 kyu                            Kadet 8.1 i 8.2 Musubi dachi, Kiba dachi Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan), Uraken shita tsuki, Seiken jun tsuki, Seiken uchi uke. Soto keage, Uchi keage    W pozycji zenkutsu dachi kroki z blokami oi: jodan uke, soto uke, uchi uke, obrót gedan barai, W pozycji zenkutsu dachi kroki z blokami oi + gyaku tsuki chudan: jodan uke, soto uke, uchi uke, obrót gedan barai,  Taikyoku sono san Mostek 30 sek., Gibkość: skłon, rozkrok (indywidualna ocena egzaminatora)
7 kyu                            Kadet 7.1 i 7.2 Kokutsu dachi  Neko ashi dachi, Haisoku dachi, Sanchin Dachi Tettsui oroshi uchi,  Tettsui hizo uchi, Tettsui yoko uchi, Tettsui komekami uchi, Shuto mawashi uke,
Seiken morote chudan uchi uke    
Jodan mae geri, Kansetsu geri Kokutsu dachi + shuto mawashi uke (3 kroki z mawate), Kokutsu dachi + shuto mawashi uke + morote jodan tsuki i powrót do kumite dachi (3 kroki z mawate)   Pinian sono ichi 20 pompek na seiken, 20 przysiadów z wyskokiem, 20 scyzoryków 2 x 2 min (walka bez partnera)
6 kyu                            Kadet 6.1 i 6.2 Tsuru ashi dachi   Uraken shomen uchi,  Uraken sayu uchi, Uraken hizo uchi, Yohon nukite (jodan, chudan), Nihon nukite (Me tsuki), Osai uke, Seiken juji uke (jodan, gedan) Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku), Yoko keage Sanchin dachi + oi uchi uke, Kiba dachi + jun tsuki (3 kroki i mawate) Pinian sono ni 30 pompek na seiken, 30 przysiadów z dotknięciem dłońmi podłogi, 30 brzuszków 4 x 2 min
5 kyu                            Kadet 5.1 i 5.2 Shiko dachi, Moro ashi dachi Shuto sakotsu uchi, Shuto sakotsu uchi komi, Shuto ganmen uchi, Shuto hizo uchi, Shuto jodan uchi uchi, Shuto chudan soto uke, Shuto gedan barai
Shuto jodan uchi uke  
Yoko geri chudan, Ushiro geri W pozycji zenkutsu dachi 4 bloki oi:  jodan uke +soto uke + uchi uke + gedan barai + gyaku tsuki (poruszanie się 3 kroki + mawate ), W pozycji zenkutsu dachi 4 bloki naprzemian rękoma: oi jodan uke + gyaku soto uke + oi uchi uke + gyaku gedan barai + oi tsuki (poruszanie się 3 kroki + mawate)   Pinian sono san 20 burpees 6 x 2 min
4 kyu                            Kadet 4.1 i 4.2 Kake dachi Hiji jodan ate, Hiji chudan ate, Hiji age ate, Hiji oroshi uchi, Mae hiji ate, Ushiro hiji ate, Mae mawashi uke Mawashi geri jodan, Yoko geri jodan W pozycji kiba dachi 45 stopni: gyaku jodan yohon nukite +oi hiji jodan ate w otwartą dłoń + oi uraken oroshi uchi (otwarta dłoń gyaku przy splocie) + oi gedan barai + gyaku chudan tsuki (porusznie się 3 kroki z mawate)   Pinian sono yon 40 pompek na seiken, 40 przysiadów z dotknięciem dłońmi podłogi, 40 brzuszków 8 x 2 min
3 kyu                            Kadet 3.1 i 3.2 Soshin dachi Shotei uchi (jodan chudan, gedan)Shotei gedan uke, Shotei jodan uke, Shuto juji uke (jodan, gedan), Koken jodan uke Kakato geri gedan, Kakato geri jodan (soto, uchi) W pozycji sanchin dachi: gyaku seiken chudan tsuki + gyaku uchi uke + gyaku uraken shonmen + gyaku hiji jodan ate + gyaku jodan tetsui  yoko uchi (3 kroki z mawate), W pozycji kiba dachi: yoko geri (3 kroki z mawate kakewake uke)   Pinian sono go 30 burpees 10 x 2 min 
2 kyu                            min. 16 lat Hiraken jodan tsuki, Hiraken chidan tsuki, Haito uchi uke Mae tobi geri (3 metody) W pozycjach: zenkutsu dachi i kokutsu dachi poruszanie się z technikami metodą Kaiten oraz Sagari  Sanchino kata 50 pompek na seiken, 50 przysiadów z dotknięciem dłońmi podłogi, 50 brzuszków 6 x 1 min z równorzędnym partnerem (sędziowane)
1 kyu                            min. 17 lat Haishu (jodan, chudan), Kake uke (jodan, chudan), Osai uke + yohon nukite Ushiro mawashi geri jodan Gohon geri: w ozycji kumite dachi 5 kopnięć jodan: mawashi geri, ushiro mawashi geri, mae geri, mawashi geri, ushiro mawashi geri Tsukino kata 60 pompek na seiken, 60 przysiadów z dotknięciem dłońmi podłogi, 60 brzuszków 8 x 1 min z równorzędnym partnerem (sędziowane)

 

Stare wymagania (tylko do wglądu różnic, egzaminy wg nowych wymagań)

10 kyu – Senior (pomarańczowy pas) – powyżej 16 lat (minimum 2 miesiące ciągłego treningu) 

10.1 – Junior część I. (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
10.2 – Junior część II. (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Ogólne:
1. Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai i Shinkyokushinkai
2. Właściwy sposób składania Karate-Gi
3. Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
4. Etykieta Dojo
5. Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne.

Pozycje:
• Yoi Dachi,
• Fudo Dachi,
• Zenkutsu Dachi

Uderzenia (uchi), pchnięcia (tsuki):
• Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki:
• Seiken jodan uke
• Seiken gedan barai

Kopnięcia:
• Hiza geri
• Kin geri

Ippon Kumite:
– Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
– Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken jodan Uke, Kontra: Kin geri.

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Przykładowe wymagania sprawnościowo-siłowe:
• 50 razy zaciskanie pięści
• 10 przysiadów
• 10 brzuszków
• 10 pompek
• skłon (nogi proste w kolanach, palce rąk dotykają ziemi)


9 kyu – Senior (pomarańczowy pas, 1 niebieski pagon) – powyżej 16 lat (minimum 3 miesiące od ostatniego egzaminu)

9.1 – Junior część I. (pomarańczowy pas, 1 niebieski pagon, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
9.2 – Junior część II. (pomarańczowy pas, 1 niebieski pagon, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Ogólne:
1. Historia Karate-Do oraz Kyokushinkai i Shinkyokushinkai
2. Znaczenie Kanku i Kokoro

Pozycje:
• Sanchin Dachi,
• Kokutsu Dachi,
• Musubi Dachi

Uderzenia (uchi), pchnięcia (tsuki):
• Seiken ago uchi,
• Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke):
• Seiken chudan uchi uke,
• Seiken chudan soto uke

Kopnięcia (geri):
• Mae geri chudan chusoku

Kata:
• Taikyoku Sono ichi,
• Taikyoku Sono ni

Ćwiczenia z oddechem:
• Nogare

Ippon Kumite:
– Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
– Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

Renraku:
• Seiken gyaku tsuki, mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki.

Testy sprawnościowo-siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Przykładowe wymagania sprawnościowo- siłowe:
• 20 przysiadów
• 20 brzuszków
• 20 pompek
• kołyska
• skłon w pozycji siedzącej ( nogi kąt rozwarty, głowa dotyka parkietu)


8 kyu – Senior (niebieski pas) – powyżej 16 lat (minimum 3 miesiące od ostatniego egzaminu)

8.1 – Junior część I. (niebieski pas, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
8.2 – Junior część II. (niebieski pas, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Pozycje (dachi):
• Kiba dachi

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken shita tsuki
• Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke):
• Morote chudan uchi uke
• Morote uchi uke, gedan barai
• Kake wake uke

Kopnięcia (geri):
• Mae geri jodan

Kata:
• Taikyoku Sono San Sanbon

kumite wariant I
W pozycji Zenkutsu – Dachi:
• I Krok atak: seiken oi tsuki jodan – obrona: seiken oi jodan uke
• II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke
• III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai

Ippon Kumite
– Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku
– Obrona: Kiba – Dachi (450), Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan

Renraku:
• Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Przykładowe wymagania sprawnościowo- siłowe
• 30 pompek
• 30 brzuszków
• 30 przysiadów
• przewrót w przód
• przewrót w tył
• mostek z leżenia na plecach


7 kyu – Senior (niebieski pas, 1 żółty pagon) – powyżej 16 lat (minimum 3 miesiące od ostatniego egzaminu)

7.1 – Junior część I. (niebieski pas, 1 żółty pagon, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
7.2 – Junior część II. (niebieski pas, 1 żółty pagon, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Pozycje (dachi):
• Neko ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Tettsui oroshi uchi
• Tettsui komi kame uchi
• Tettsui hizo uchi
• Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke):
• Seiken mawashi gedan barai
• Shuto mawashi uke

Kopnięcia (geri):
• Mae chusoku kaage
• Teisoku mawashi soto keage
• Heisoku mawashi uchi keage
• Yoko keage

Kata:
• Pinan Sono Ichi

Dodatkowe ćwiczenie:
• Ibuki sankai
• Nogare ura

Ippon kumite
– Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan
– Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai, kontra: wysunięcie w przód do Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan

Kumite Jiyu Kumite:
• 4 – walki z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Przykładowe wymagania sprawnościowo- siłowe:
• 40 pompek
• 40 przysiadów
• 40 brzuszków
• stanie na rękach
• gwiazda gimnastyczna


6 kyu – Senior (żółty pas) – powyżej 16 lat (minimum 3 miesiące od ostatniego egzaminu)

6.1 – Junior część I. (żółty pas, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
6.2 – Junior część II. (żółty, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Pozycje (dachi):
• Tsuru Ashi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Uraken shomen uchi
• Uraken sayu uchi
• Uraken hizo uchi
• Uraken oroshi uchi
• Uraken mawashi uchi
• Nihon nukite (uderzamy w przód na oczy – Me tsuki)
• Yonhon nukite chudan Bloki (uke):
• Seiken juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri):
• Kansetsu geri
• Yoko geri chudan
• Mawashi gedan ( haisoku)

Kata:
• Pinan sono ni

Ippon kumite:
– Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan
– Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan, Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi

Kumite: Jiyu Kumite – wolna walka
• 5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Przykładowe wymagania sprawnościowo- siłowe:
• 50 pompek
• 50 przysiadów
• 50 brzuszków
• przeskok w przód i w tył przez szarfę trzymaną w rękach
• podciąganie na drążku


5 kyu – Senior (żółty pas, 1 zielony pagon) – powyżej 16 lat (minimum 3 miesiące od ostatniego egzaminu)

5.1 – Junior część I. (żółty pas, 1 zielony pagon, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
5.2 – Junior część II. (żółty pas, 1 zielony pagon, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Pozycje (dachi):
• Moro ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)
• Jodan Hiji ate

Bloki (uke):
• Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri):
• Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri (chudan)

Kata:
• Pinian sono san

Ippon Kumite:
– Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan,
– Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan, Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan

Renraku:
• Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, wyjście do zenkutsu dachi i gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki.

Kumite: Jiyu Kumite – wolna walka
• 6 – walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego

Przykładowe wymagania sprawnościowo- siłowe:
• 20 pompek na palcach
• 20 pompek na pięściach
• 60 przysiadów
• 20 brzuszków prostych + • 40 brzuszków na „skos” ( łokieć do przeciwnego kolana)
• przejście na rękach jednej długości sali
• „krokodylki”


4 kyu – Senior (zielony pas) – powyżej 16 lat (minimum 6 miesiący od ostatniego egzaminu)

4.1 – Junior część I. (zielony pas, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
4.2 – Junior część II. (zielony, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Pozycje (dachi):
• Heisoku dachi
• Heiko dachi
• Uchi Hachi Ji dachi

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Shuto sakotsu uchi
• Shuto uchi komi
• Shuto ganmen uchi
• Shuto hizo uchi
• Shuto jodan uchi uchi

Bloki (uke):
• Shuto jodan uke
• Shuto chudan soto uke
• Shuto chudan uchi uke
• Shuto mae gedan barai
• Shuto mawashi uke (mae)
• Shuto kake jodan uke

Kopnięcia (geri):
• Yoko geri jodan
• Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri jodan

Kata:
• Sanchin no kata

Ippon Kumite:
– Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
– Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke Kontra: Jodan Yoko Geri

Sanbon kumite wariant II
– Atak (1): seiken oi tsuki jodan,
– obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan

– Atak (2): seiken oi tsuki chudan,
– obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan

– Atak (3): seiken oi tsuki chudan,
– obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan

– Atak (4): mae geri chudan chusoku,
– obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę do przodu do zenkutsu dachi)

Kumite: Jiyu Kumite – wolna walka
• 6 – walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Przykładowe wymagania sprawnościowo- siłowe:
• 20 pompek na 3 palcach
• 40 pompek na pięściach
• 70 przysiadów
• 30 brzuszków prostych + • 40 brzuszków na „skos” ( łokieć do przeciwnego kolana)
• szpagat damski – męski
• 60 sek. skakanki obunóż


3 kyu – Senior (zielony pas, 1 brązowy pagon) – powyżej 16 lat (minimum 6 miesięcy od ostatniego egzaminu)

3.1 – Junior część I. (zielony pas, 1 brązowy pagon, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
3.2 – Junior część II. (zielony pas, 1 brązowy pagon, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Pozycje (dachi):
• Kake dachi

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Chudan hiji ate
• Chudan mae hiji ate
• Age hiji ate (jodan, chudan)
• Ushiro hiji ate
• Oroshi hiji ate

Bloki (uke):
• Shuto juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri):
• Mae  geri Kakato (jodan, chudan, gedan)

Kata:
• Pinan Sono Yon

Ippon Kumite:
– Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
– Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke, Kontra: kokutsu – Dachi, Ushiro Hiji Ate

Kumite: Jiyu Kumite – wolna walka
• 6 – walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Przykładowe wymagania sprawnościowo- siłowe:
• 30 pompek na 3 palcach
• 50 pompek na pięściach
• 80 przysiadów
• 40 brzuszków prostych + • 40 brzuszków na „skos” ( łokieć do przeciwnego kolana)
• 120 sek. skakanki obunóż


2 kyu – Senior (brązowy pas) – powyżej 16 lat (minimum 12 miesięcy od ostatniego egzaminu)

2.1 – Junior część I. (brązowy pas, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
2.2 – Junior część II. (brązowy pas, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Ogólne:
1. Główne zagadnienia karate-do, Kyokushin Karate i World Karate Organization Shinkyokushinkai
2. Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających Karate. Umiejętność ich demonstracji.

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Hira ken tsuki (jodan, chudan)
• Hira ken oroshi uchi
• Hira ken mawashi uchi
• Haishu (jodan, chudan)
• Age jodan tsuki
• Koken uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke):
• Koken uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri):
• Tobi nidan geri
• Mae tobi geri (3 metody)

Kata:
• Pinan sono go
• Gekisai dai Ippon

Kumite:
– Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki
– Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke, Kontra: Kiba – Dachi (450), Jodan Age Tsuki

Kumite: Jiyu Kumite:
• 8 – walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku:
• Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód oi seiken ago uchi, gyaku seiken ago uchi, przekrok w przód lewe mae geri, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, przyjęcie pozycji walki z blokiem seiken mae gedan barai, wyjście do zenkutstu dachi seiken gyaku chudan tsuki, powrót do pozycji walki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

 

1 kyu – Senior (brązowy pas, 1 czarny pagon) – powyżej 16 lat (minimum 12 miesięcy od ostatniego egzaminu)

1.1 – Junior część I. (brązowy pas, 1 czarny pagon, 1 czerwony pagon) – poniżej 16 lat
1.2 – Junior część II. (brązowy pas, 1 czarny pagon, 2 czerwone pagony) – poniżej 16 lat

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)
• Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)
• Oya yubi ippon ken (jodan, chudan)

Bloki (uke):
• Morote Kake uke (jodan, chudan)
• Chudan haito uchi uke

Kopnięcia (geri):
• Jodan uchi haisoku geri
• Oroshi uchi kakato geri
• Oroshi soto kakato geri
• Yoko tobi geri

Kata:
• Yantsu
• Tsuki no kata

Ippon Kumite:
– Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan
– Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke, Kontra: Jodan Haisoku Mawashi Geri

Kumite: Jiyu Kumite
• 8 walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku:
Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

 

1 DAN – (czarny pas, 1 złoty pagon) – powyżej 18 lat (minimum 12 miesięcy od ostatniego egzaminu)

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Morote haito uchi (jodan, chudan)
• Haito uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke):
• Morote kake uke (jodan)
• Osai uke
• Blokowanie technikami nożnymi

Kopnięcia (geri):
• Kake geri (kakato, chusoku)
• Ushiro mawashi geri (jodan, chudan, gedan)

Kata:
• Tensho No Kata
• Saiha

Kumite: Jiyu Kumite
(10 walk turniejowych z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów)

Renraku (GOHON geri):
• Mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan, mae geri jodan, mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan

Tameshiwari: Łamanie techniką
• seiken – (2 deski)
• Mawashi-geri chusoku (chudan) – (2 deski)
• Mae-geri lub Yoko-geri (chudan) – (2 deski)
Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenie:
• 100 przysiadów z wyskokiem
• 70 pełnych ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 70 scyzoryków – podnoszenie tułowia równocześnie z nogami

 

2 DAN – (czarny pas, 2 złote pagony) – powyżej 21 lat (minimum 36 miesięcy od ostatniego egzaminu)

Uderzenia (tsuki, uchi):
• Toho uchi jodan
• Keiko uchi Bloki (uke):
• Hiji uke (chudan, gedan)
• Shotei morote uke (jofan, gedan)
• Shuto morote uke gedan

Kopnięcia (geri):
• Tobi ushiro geri
• Tobi ushiro mawashi geri
• Tobi mawashi geri
• Age kakato ushiro geri

Kata:
• Kanku Dai
• Gekisai Sho
• Seienchin

Kumite: Jiyu Kumite
• (10 walk turniejowych z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów)

Tameshiwari: Łamanie techniką
• seiken – (2 deski)
• Mawashi-geri chusoku (jodan) – (2 deski)
• Ushiro mawashi-geri (jodan) – (2 deski)
Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenia:
• 100 przysiadów z wyskokiem
• 70 pełnych ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 70 scyzoryków – podnoszenie tułowia równocześnie z nogami

Egzaminator ze względu na wiek uczestnika może zmienić wymaganą ilość ćwiczeń w teście sprawności. Przy ocenie pod uwagę mogą być wzięte inne okoliczności np. zdrowotne.

 

3 DAN – (czarny pas, 3 złote pagony) – powyżej 25 lat (minimum 48 miesięcy od ostatniego egzaminu)

Ogólne:
1. Kandydat musi znać oraz umieć wyjaśniać w sposób całkowity techniki podstawowe całego systemu egzaminacyjnego. Kandydat poddany zostanie testowi obejmującego wiedzę na temat karate-do, technik podstawowych, kata.
2. Uprawnienia sędziowskie międzynarodowe kata, kumite

Kata:
• Sushi Ho
• Garyu
• Seipai

Kumite: Jiyu Kumite
• (10 walk turniejowych z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów)

Tameshiwari: Łamanie techniką
• seiken – (3 deski)
• Mawashi-geri chusoku (jodan) – (3 deski)
• Ushiro mawashi-geri (jodan) – (3 deski)
Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenie:
• 100 przysiadów z wyskokiem
• 70 pełnych ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 70 scyzoryków – podnoszenie tułowia równocześnie z nogami

Egzaminy na te stopnie odbywa się według wymagań europejskiej i światowej organizacji.