Klubowy egzamin już za nami.

W dniu 11 Marca 2020 roku w naszym Klubie miał miejsce 8 już egzamin Karate na stopnie uczniowskie Kyu. Były to jednocześnie ostatnie chwile na sali przed przerwą związaną z zagrożeniem epidemiologicznym.
W egzaminie brało udział 27 osób, 13 zdawało na pomarańczowy pas (lub kolejny stopień na pomarańczowym pasie), 11 na niebieski ( lub kolejny stopień na niebieskim pasie), a 3 osoby zdawały na żółty pas.
Z wielką radością informujemy że wszyscy zdali! Od 11 Marca mamy w klubie: 3 osoby z żółtym pasem, 13 z niebieskim oraz 42 osoby z pasem pomarańczowym, pozostali członkowie klubu nie posiadają jeszcze stopnia.
Egzamin podzielony na etapy przeprowadził Sensei Łukasz, a zdający po zaliczeniu wymagań na stopnie na które zdawali opuszczali salę. Ostatnia trójka zakończyła zmagania po 3 godzinach! Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim zdającym i zapraszamy do galerii z tego wydarzenia.